https://www.growingstars.com/ 2024-05-22T06:42:45+00:00 1.00 https://www.growingstars.com/subjects-pricing/ 2024-05-22T06:41:18+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/k-12/elementary/ 2024-05-15T10:45:22+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/math-online-tutoring/ 2024-05-22T11:50:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/science-online-tutoring/ 2024-05-15T10:45:13+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/grammar-and-writing-online-tutoring/ 2024-05-22T13:20:30+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/reading-comprehension-tutoring/ 2024-05-15T10:44:56+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/k-12/high-school-middle-school/ 2024-05-22T14:37:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/pre-algebra-online-tutoring/ 2024-05-15T10:44:40+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/algebra-1-online-tutoring/ 2024-05-22T11:43:24+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/algebra-2-online-tutoring/ 2024-05-15T10:44:32+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/algebra-2-and-trigonometry-online-tutoring/ 2024-05-22T10:11:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/trigonometry-online-tutoring/ 2024-05-15T10:44:24+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/geometry-online-tutoring/ 2024-05-15T10:44:16+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/pre-calculus-online-tutoring/ 2024-05-15T10:44:07+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/calculus-online-tutoring/ 2024-05-15T10:43:58+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/statistics-online-tutoring/ 2024-05-15T10:26:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/integrated-math-3-online-tutoring/ 2024-05-22T14:37:13+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/integrated-math-2-online-tutoring/ 2024-05-22T11:40:16+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/integrated-math-1-online-tutoring/ 2024-05-22T13:13:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/biology-online-tutoring/ 2024-05-22T11:42:42+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/chemistry-online-tutoring/ 2024-05-15T10:43:26+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/earth-science-online-tutoring/ 2024-05-15T10:43:17+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/life-science-online-tutoring/ 2024-05-15T10:43:10+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/physical-science-online-tutoring/ 2024-05-15T10:43:00+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/physics-online-tutoring/ 2024-05-22T11:43:32+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/science-2-online-tutoring/ 2024-05-22T11:40:41+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/creative-writing-online-tutoring/ 2024-05-15T07:16:28+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/writing-and-grammar-online-tutoring/ 2024-05-15T10:42:44+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/reading-comprehension-online-tutoring/ 2024-05-22T09:56:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/writing-online-tutoring/ 2024-05-15T10:42:36+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/k-12/languages/ 2024-05-15T10:42:28+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/hindi/ 2024-05-15T10:42:20+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/malayalam/ 2024-05-15T10:42:12+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/spanish/ 2024-05-22T11:40:24+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/ap-ib-gcse-igcse/ap/ 2024-05-15T10:42:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-human-geography/ 2024-05-22T11:41:05+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-macroeconomics/ 2024-05-15T10:41:46+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-microeconomics/ 2024-05-22T13:05:26+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-english-language-and-composition/ 2024-05-15T10:41:30+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-calculus-ab-test-prep/ 2024-05-22T11:40:49+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-calculus-bc-test-prep/ 2024-05-22T13:20:39+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-statistics-test-prep/ 2024-05-22T11:40:08+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-biology-test-prep/ 2024-05-22T12:50:20+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-chemistry-test-prep/ 2024-05-15T10:41:07+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-physics-1-and-2-test-prep/ 2024-05-15T10:40:59+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-physics-c-electricity-magnetism/ 2024-05-15T10:40:49+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-physics-c-mechanics/ 2024-05-22T11:28:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-environmental-science/ 2024-05-22T11:41:23+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-computer-science-a/ 2024-05-22T15:05:14+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-spanish/ 2024-05-22T11:40:57+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-precalculus/ 2024-05-15T10:40:09+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ap-english/ 2024-05-22T11:43:41+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/ap-ib-gcse-igcse/ib/ 2024-05-22T11:13:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-math-sl-standard-level-ai/ 2024-05-22T11:41:15+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-math-sl-aa/ 2024-05-15T10:39:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-math-hl-ai/ 2024-05-22T11:40:32+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-biology-exam-prep/ 2024-05-15T10:39:16+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-chemistry-exam-prep/ 2024-05-22T13:49:40+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-physics-exam-prep/ 2024-05-22T08:50:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-english-exam-prep/ 2024-05-15T10:38:59+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-myp-exam-prep/ 2024-05-22T11:43:07+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ib-math-hl-aa/ 2024-05-15T10:38:50+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/ap-ib-gcse-igcse/igcse/ 2024-05-15T10:38:40+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/igcse-math-exam-prep/ 2024-05-22T11:43:51+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/igcse-biology-exam-prep/ 2024-05-22T11:41:31+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/igcse-chemistry-exam-prep/ 2024-05-15T10:38:16+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/igcse-physics-exam-prep/ 2024-05-15T10:38:08+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/igcse-english-exam-prep/ 2024-05-22T11:41:40+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/ap-ib-gcse-igcse/gcse/ 2024-05-15T10:37:52+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/gcse-math-exam-prep/ 2024-05-15T10:37:44+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/gcse-biology-exam-prep/ 2024-05-15T10:37:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/gcse-chemistry-exam-prep/ 2024-05-15T13:34:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/gcse-english-exam-prep/ 2024-05-15T13:34:13+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/gcse-physics-exam-prep/ 2024-05-22T14:31:55+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/test-prep/sat/ 2024-05-16T03:04:26+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/sat-complete-test-prep/ 2024-05-15T13:35:13+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/sat-math-test-prep/ 2024-05-15T08:21:02+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/sat-reading-and-writing/ 2024-05-15T13:35:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/test-prep/psat/ 2024-05-15T20:05:31+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/psat-test-prep/ 2024-05-15T13:36:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/psat-math-test-prep/ 2024-05-22T14:52:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/psat-reading-and-writing-test-prep/ 2024-05-15T13:36:46+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/test-prep/act/ 2024-05-16T03:04:17+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/act-test-prep/ 2024-05-22T08:52:35+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/act-math-test-prep/ 2024-05-15T07:02:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/act-english-test-prep/ 2024-05-15T13:37:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/act-science-test-prep/ 2024-05-15T13:37:44+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/test-prep/other-test-prep/ 2024-05-15T20:11:03+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/amc-10-test-prep/ 2024-05-15T13:38:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/amc-8-test-prep/ 2024-05-15T13:38:13+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/caaspp-test-prep/ 2024-05-15T13:38:22+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/fsa-test-prep/ 2024-05-15T11:16:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/hspt-test-prep/ 2024-05-22T14:40:43+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/mathcounts-test-prep/ 2024-05-22T11:38:33+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/mcat-test-prep/ 2024-05-22T08:16:38+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/parcc-test-prep/ 2024-05-15T13:38:40+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/regents-test-prep/ 2024-05-15T13:38:50+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/ssat-test-prep/ 2024-05-15T13:38:59+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/staar-test-prep/ 2024-05-15T10:31:37+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/terranova-test-prep/ 2024-05-22T15:02:33+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/toefl-test-prep/ 2024-05-15T13:39:17+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/college/ 2024-05-16T01:53:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-math/ 2024-05-22T14:40:52+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/differential-equation/ 2024-05-22T14:40:34+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/discrete-math/ 2024-05-15T13:43:20+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-statistics/ 2024-05-15T11:46:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/multivariable-calculus/ 2024-05-15T13:43:29+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/linear-algebra/ 2024-05-15T13:43:38+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-biology/ 2024-05-15T13:43:47+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/molecular-biology/ 2024-05-15T13:43:56+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-genetics/ 2024-05-15T13:44:05+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/anatomy-and-physiology/ 2024-05-22T14:38:41+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-chemistry/ 2024-05-15T08:15:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/organic-chemistry/ 2024-05-15T13:44:23+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-physics/ 2024-05-15T11:35:03+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/college-english/ 2024-05-15T13:44:32+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/html-web-development/ 2024-05-22T14:03:58+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/java/ 2024-05-15T13:41:53+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/cprogramming-online-tutoring/ 2024-05-15T13:41:35+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/c-programming/ 2024-05-15T13:41:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/subject/python/ 2024-05-15T13:42:02+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/how-it-works/ 2024-05-22T07:56:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/about-us/ 2024-05-22T07:57:06+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/faq/ 2024-05-15T13:52:33+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/contact-us/ 2024-05-22T07:58:43+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/summer-programs/ 2024-05-22T08:01:37+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/inquire-now/ 2024-05-22T06:41:09+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/terms-of-service/ 2024-05-22T11:43:15+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/privacy-policy/ 2024-05-22T09:16:20+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/homework-help/ 2024-05-15T20:10:11+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/press/ 2024-05-16T03:04:08+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/partnerships/ 2024-05-15T22:34:33+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/refer-a-friend/ 2024-05-22T14:44:40+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/risk-free-trial/ 2024-05-15T11:52:04+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/support/ 2024-05-15T11:57:05+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/careers/ 2024-05-22T06:42:35+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/blog/ 2024-05-22T07:51:35+00:00 0.80 https://www.growingstars.com/coursecategory/k-12/ 2024-05-15T17:05:06+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/coursecategory/ap-ib-gcse-igcse/ 2024-05-17T07:48:04+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/subject/ib-math-sl/ 2024-05-15T13:29:07+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/coursecategory/test-prep/ 2024-05-17T07:49:04+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/coursecategory/computer-science/ 2024-05-16T18:26:55+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/coursecategory/computer-science/it/ 2024-05-16T18:26:47+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/coursecategory/college/tutoring/ 2024-05-16T10:01:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/the-benefits-of-live-online-tutoring/ 2024-05-16T07:12:33+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/time-management-tips-for-students-enrolled-in-online-tutoring/ 2024-05-16T05:55:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/tips-to-get-the-most-out-of-your-one-on-one-tutor/ 2024-05-16T18:26:38+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/category/online-tutoring/ 2024-05-16T18:27:04+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-tutoring-program-boost-child-education/ 2024-05-15T12:01:04+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/category/college-learning/ 2024-05-17T12:32:14+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-math-tutoring-benefits/ 2024-05-15T22:26:10+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/category/math-tutoring/ 2024-05-16T22:49:33+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-tutoring-revolution/ 2024-05-15T20:05:39+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/advantages-live-online-tutoring/ 2024-05-17T07:45:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/five-ways-to-improve-your-study-skills/ 2024-05-17T05:16:05+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/what-parents-can-do-to-improve-their-childs-chances-of-college-acceptance/ 2024-05-16T18:25:35+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/6-practically-painless-ways-to-make-your-college-education-application-stand-out/ 2024-05-16T18:26:01+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/student-too-shy-to-ask-questions-online-math-tutoring-is-the-answer/ 2024-05-16T18:26:28+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/how-to-pick-the-right-online-teacher/ 2024-05-15T21:53:43+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/summer-learning-loss/ 2024-05-16T13:22:06+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/personalized-learning-helps-mastering-complicated-subjects/ 2024-05-15T21:53:52+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-tutoring-program-for-adhd-students/ 2024-05-16T18:25:52+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/how-to-make-online-tutoring-fun-with-interactive-whiteboard/ 2024-05-15T12:07:03+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/flexible-online-tutoring-vs-traditional-on-ground-tutoring/ 2024-05-16T00:38:37+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-tutoring-will-be-the-future-of-personalized-learning/ 2024-05-16T18:25:44+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/college-preparation-for-your-child/ 2024-05-16T18:26:19+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/5-reasons-why-your-child-needs-live-online-tutoring/ 2024-05-15T17:28:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/live-online-tutoring/ 2024-05-16T02:28:04+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/simple-steps-test-anxiety/ 2024-05-16T18:27:12+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/learn-better-online/ 2024-05-17T11:47:15+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/making-the-most-out-of-online-tutoring/ 2024-05-17T05:20:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/elementary-school-child-need-an-online-tutor/ 2024-05-17T07:49:53+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/category/online-learning-tips/ 2024-05-09T22:53:03+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/one-on-one-tutoring/ 2024-05-15T14:08:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/improve-your-learning-the-5-most-effective-learning-strategies/ 2024-05-16T11:05:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/affordable-learning-effective-approach-to-discipline/ 2024-05-17T07:32:59+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/lagging-students-can-get-a-big-boost-from-online-tutoring/ 2024-05-16T01:57:41+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/opportunities-in-web-based-tutoring-the-future-of-personalized-learning/ 2024-05-17T06:07:23+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-learning-tips/ 2024-05-16T03:38:34+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/online-tutoring-that-uses-your-learning-style/ 2024-05-15T19:26:37+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/fun-oriented-virtual-learning/ 2024-05-17T04:42:11+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/great-online-tutoring-service/ 2024-05-17T12:14:08+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/best-virtual-tutoring/ 2024-05-15T22:02:38+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/growing-stars-online-tutors-help-kids-excel/ 2024-05-15T19:36:33+00:00 0.64 https://www.growingstars.com/subject/ 2024-05-16T05:25:39+00:00 0.51 https://www.growingstars.com/testimonials/online-tutoring-washington/ 2024-05-16T18:26:10+00:00 0.51 https://www.growingstars.com/testimonials/online-tutors-california/ 2024-05-17T07:37:29+00:00 0.51 https://www.growingstars.com/testimonials/online-tutoring-testimonial-from-fremont/ 2024-05-15T21:02:20+00:00 0.51 https://www.growingstars.com/testimonials/online-tutoring-arizona/ 2024-05-15T21:53:33+00:00 0.51 https://www.growingstars.com/subject/3838-2/ 2024-05-17T07:20:33+00:00 0.41 https://www.growingstars.com/subject/ap-english-and-composition/ 2024-05-17T07:21:04+00:00 0.41 https://www.growingstars.com/subject/page/2/ 2024-05-10T03:25:01+00:00 0.41 https://www.growingstars.com/subject/sample-subject/ 2024-05-17T07:21:33+00:00 0.33 How Online Tutoring Works | Learn Growing Stars Online Tutoring Process ...

How it Works

Getting Started

 • An Enrollment Coordinator calls to answer questions, choose an appropriate program and schedule the student’s weekly sessions.
 • Next, parents are connected with an Education Manager to discuss student learning goals and any other pertinent issues.
 • Students take a diagnostic test* online and begin sessions with a dedicated tutor.
 • Working with the assigned tutor, the Education Manager develops a personalized student learning plan.

Online Tutoring Sessions

 • Sessions are conducted with Growing Stars audio integrated whiteboard.
 • Students use a computer-attachable tablet to write on the whiteboard, as well as a headset to enhance online voice communication.
 • Tutors teach from the same textbooks that students use in school.
 • Students can access home works, instructional materials, tests and lesson plans at our Student Portal.
 • Free, additional homework help is also available to Math students enrolled in our 8-hour/month programs.

Ongoing Communication with Parents

 • The Education Manager holds periodic conferences with parents to discuss student progress and share feedback.
 • With our Parent Portal, parents may access progress reports from the tutor or Education Manager, as well as lesson plans and test results.

Learn How it Works with Video